Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa, gạo ở ĐBSCL đều tăng

Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa, gạo ở ĐBSCL đều tăng

Giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.750 đồng/kg, giá bình quân là 5.582đồng/kg, tăng 86 đồng/kg; trong khi đó giá gạo 5% tấm